دين و مذهب در لرستان
پيش از اسلام آيين ها و مذاهب مختلفي  در لرستان رايج بود . اولين نشانه هاي آيين زروان كه گفته مي شود دين زردشت از آن نشأت گرفته در لرستان ديده مي شود . بعدها آيين مهر پرستي در كنار دين زردشتي در لرستان پديد آمد . معبد مهر پرستي، بابا عباس قلعه و زينهار و بسياري از آثار بجا مانده از اين آيين مي تواند دليلي بر گسترش و نفوذ اين آيين در لرستان باشد . همچنين وجود اسامي پلهاي ( پل دختر – گاوميشان – كردوت ) از دلايل پرستش  با نو آناهيتا الهه روان در لرستان مي باشد .
پس از ورود اسلام، مردم لرستان بسان ساير اقوام ساكن در فلات ايران به دين آسماني  اسلام گرويدند . از قرن هشتم هجري به بعد به تدريج مردم لرستان آيين تشيع را پذيرفتند و هم اكنون يكي از مناطق مهم شيعه نشين ايران به شمار مي آيد و همچنين پيروان يارسان اهل حق كه داراي آيين هاي كهن و اصيل ايراني مي باشند در شهرستان كوهدشت و نور آباد استقرار دارند . جشن ياران يكي از جشنهاي معروف پيروان يارسان اهل حق مي باشد . اين جشن مقارن آغاز ديماه همراه آداب خاص، با طنين آواي گرم زنبور ( تميره ) و آواز  كلام خوان ( كلام وش ) در جم خانه بر پا مي شود .


چهارشنبه سیزدهم 7 1390
X