رنگين كماني در گلستان

گلستان

 


سرزمين جاذبه هاي بكر و ناشناخته! اين شايد بهترين لقبي باشد كه بتوان به شهر شگفت انگيزي مثل كلاله  (Kalale) داد. شهري در شرق استان گلستان كه  تلفيقي از جالب ترين جاذبه هاي تاريخي و طبيعي اين استان است.


 

كلاله كه مدت زيادي از تبديل شدن آن به شهرستان نمي گذرد، از شمال به جمهوري تركمنستان، از جنوب به شهرستان گاليكش، از شرق به استان خراسان شمالي و از غرب به شهرستان مراوه تپه مي رسد. بنابراين عجيب نيست اگر كلاله را رنگين كمان استان گلستان بدانيم كه ردپاي فرهنگ و تمدن هر كدام از اين نواحي متفاوت در آن به چشم مي خورد.

گلستان

اولين ردپاي اين تقريب فرهنگي را مي توانيد در ساختار جمعيتي اين شهر ببينيد. در كلاله علاوه بر عشاير شمال خراسان، حدود ? 160هزار نفر سكونت دارند كه تركيب جمعيتي آن ها را قوم فارس، تركمن، سيستاني، بلوچ تشكيل مي‌دهند.

گلستان

اما كلاله ويژگي هاي ديگري هم براي اهميت يافتن در استان گلستان دارد: قرار گرفتن در مسير ارتباطي گلستان- خراسان و ارتباط با جمهوري تركمنستان كه سبب رفت و آمدهاي بسيار و ارتباطات گسترده شده مهم ترين دليل اهميت اين شهر است. علاوه بر اين، بخشي از طبيعت زيباي پارك ملي گلستان و سرچشمه رودخانه زاو كه از سرچشمه هاي پر آب گرگانرود است در اين منطقه واقع شده است.

گلستان

كلاله خاستگاه تمدن هاي متعددي بوده كه در تاريخ پيدا شده اند و درست به همين دليل است كه در اين شهر حدود 142 اثر شامل ديوار دفاعي، غار، تپه، محوطه، قبرستان هاي قديمي، بناهاي تاريخي و...شناسايي شده و به ثبت رسيده است.

گلستان

اگر گذارتان به كلاله افتاد، مي توانيد سري هم به زيارتگاه خالد نبي، زيارتگاه امام عبدالله، زيارتگاه امام زاده عوض،  بردي ايشان، بقعه شيخ بغدادي، بقعه اولياء، بقعه ابوالقاسم جرجاني،  بقعه آل خان بابا،  بقعه امام زاده جعفر، بقعه مباركه پنج تن، مدرسه ديني و تاريخي كريم ايشان و بقعه سيد قليچ ايشان بزنيد كه از معروف ترين زيارتگاه هاي اين شهر هستند. علاوه بر اين، مدرسه حاجي ملا قليچ، پارك ملي گلستان، منطقه شكار ممنوع، سرچشمه و آبشار زاو، چشمه ساري سو، رود ساري سو  هم از ديدني هاي كلاله هستند كه تماشاي آنها را نبايد از دست داد.

گلستان

بيشتر مردم كلاله كشاورز و دامدار هستند. ارتفاعات كم نظير اين شهر باعث شده كه بهترين گونه هاي دامي گلستان و شايد كشور در اين منطقه پرورش پيدا كنند. اما زمين بخشنده كلاله محصولات كشاورزي را هم بي نصيب نگذاشته و گندم، جو، پنبه و دانه هاي روغني خوبي از كشتزارهاي اين شهر به دست مي آيد.

گلستان

زنان كلاله اي اغلب قالي بافند و به بافت كفپوش هاي سنتي تركمن، سوزن دوزي بلوچ، پشم بافي، حصير بافي و نمد بافي كمك خرج خانواده شان هستند. بنابراين در سفر به كلاله گشت و گذار در بازار محلي و خريد سوغاتي از اين صنايع دستي را فراموش نكنيد؛ شايد به اين بهانه بتوانيد گوشه اي از محبت مردم مهمان نواز اين شهر را كه با نهايت تواضع از شما پذيرايي مي كنند، جبران كنيد!

گلستان

براي رسيدن به كلاله بايد به منتهي اليه شرق استان گلستان سفر كنيد. موقعيت دقيق اين شهر را مي توانيد در نقشه زير ببينيد:

گلستان
گلستان

X