سفر يك روزه يه لواسانات


در فرهنگ لغت خيلي از ما چيزي به نام سفر يك روزه وجود ندارد اما باور كنيد وقتي امكان سفرهاي طولاني مدت تر و پرهزينه تر وجود ندارد، اين سفرهاي يك روزه مي تواند شما و خانواده تان را از كسالت و روزمرگي نجات دهند.


اگر شما هم جزو پايتخت نشيناني هستيد كه فرصت نكرده اند خستگي سال گذشته را در تعطيلات نوروز امسال به در كنند، پيشنهاد مي كنيم سري به رودبار قصران و لواسانات بزنيد و يك آخر هفته را در اين منطقه بگذرانيد:

پيست اسكي

پيست اسكي شمشك

اين پيست در حدود 58 كيلومتري شمال شرق تهران قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دريا 3600 متر است. طول پيست اسكي شمشك بيش از 3000 متر است و اگر اين روزها برفي باشد، فرصت خوبي براي يك اسكي بهاري به شما مي دهد. در اين مجموعه علاوه بر هتل ها و مهمانپذيرها، تله سي يژ و تله اسكي بشقابي نيز وجود دارد.

 

آبشار كفترلو

آبشار در بين دره هاي سرسبز ضلع شمالي روستاي كندعليا قرار گرفته و در بين اهالي با عناوين كبوتر خوان و كفتر خوان هم شناخته مي شود. براي دستيابي به اين آبشار ابتدا بايد روستاي كندعليا را به سوي ارتفاعات پشت سر گذاشته و از جاده اي خاكي كه دره اي با رودخانه اي كم آب در حاشيه آن قرار دارد بگذريد. اطراف دره پر از باغ و مزارع كوچك و بزرگ به همراه تعداد كمي خانه ييلاقي است. در انتهاي راه مالرو آبشار كفترلو جريان دارد كه ارتفاع آن به نسبت بلند و در آبريز آن حوضچه اي تشكيل شده است.

آبشار

آبشار ناران

اين آبشار در حدود 700 متري شمال محله ناران لواسان كوچك قرار گرفته و 15 متر ارتفاع دارد. جريان دايمي آب بر روي صخره سنگي شيارهاي عميقي را بوجود آورده كه در نوع خود زيبا و جذاب است. در حال حاضر بسياري از فضاهاي اطراف آن توسط حضار فلزي و مالكين حاشيه آب مسدود شده و تنها راه دسترسي به آبريز آبشار از قسمت شرق آبشار است.

قلعه امامه

در ضلع شماي روستاي امامه و بر فراز صخره سنگي احداث شده كه در ميانه دو شاخه شرقي و غربي باغ تنگه واقع است. از شواهد و قرائن چنين برمي آيد كه قلعه امامه در زمان آباداني شامل دو قسمت مجزا بوده است. در اين قلعه بقاياي اتاق ها، برج و بارو، حصار دفاعي، غار، قنات يا آب انبار، ارك و حاكم نشين ديده مي شود. با توجه به نمونه سفال هاي يافته شده از سطح و پيرامون قلعه، قدمت آن حداقل به دوره اوايل اسلامي مي رسد.

كاخ مظفري

اين كاخ در ضلع جنوبي شهر اوشان واقع و داراي دو طبقه است كه در زمان سلطنت مظفرالدين شاه قاجار ساخته شده است. طرح اصلي كاخ به صورت برون گرا احداث و گرداگرد آن در طبقه اول و دوم ايواني در نظر گرفته شده كه ستون هاي چهارضلعي و گرد در كنار همديگر بار طبقات را تحمل مي كنند. طبقه دوم داراي ستون هاي گردي است كه شالوده اصلي آن را چوب و روي آن را با گچ پوشانده اند. ساختمان از نظر ايستايي و مقاومت آسيب چنداني نديده و در صورت مرمت و تعمير مي تواند تبديل به موزه منطقه شود.

چنار نظام السلطان

اين درخت در محوطه باغ و عمارت نظام السطلان در مركز شهر لواسان كوچك قرار دارد و مي گويند حداقل حدود 350 سال عمر دارد كه از زير درخت چشمه اي با آب گوارا بيرون مي آيد. اين درخت در گذشته داراي پنج تنه قطور و گسترده سايه آن بسيار زياد بود، ولي با تغيير و تحول سالييان اخير امروزه تنها دو تنه درخت باقي مانده است.

غار هملون

اين غارها در تنگه هملون در نزديكي ميگون قرار دارند كه يكي از آنها با دهانه حدود 3 متر و ارتفاع يك متر و عمق غار حدود 20 متر است و ديگري حدود 5/2 متر دهانه و 5/1 متر ارتفاع است كه در ابتداي ورودي با فضايي به ابعاد 6×4 متر و ارتفاع 5/2 متر روبرو مي شويم. غارها از جاده شمشك فاصله كمي دارند و مسير دستيابي به آنها اگر چه كمي مشكل به نظر مي رسد اما وجود مناظر طبيعي زيبا، رودخانه، دره ها، فضاهاي سبز و ... خستگي را از تن شما بيرون مي آورد.

امامزاده ابراهيم آبنيك

در جهت شمال غربي روستاي آبنيك امامزاده ابراهيم آبنيك قرار دارد. بناي امامزاده شامل دو بخش مجزا است، يعني بخش امامزاده كه بقعه اصلي بوده، از داخل مربع و از قسمت بيروني دايره ناقص و داراي گنبد شاخ بزي است. بخش دوم اتاق مستطيل شكل كوچكي است كه در شرق بناي اصلي و در جهت شمال- جنوب احداث شده است و قدمت اوليه امامزاده به قرون 5 و 6 هجري و قدمت بناي فعلي به قرون 8 و 9 هجري مي رسد.

غار اسبول

دره اسبول در شرق اوشان قرار دارد كه در آن سه غار وجود دارد. دهانه سمت راست بزرگ تر و دو دهانه سمت چپ كه روي هم واقع شده اند، كوچك تر هستند. در هيچ نقطه از غار كنده كاري نشده و غار طبيعي مي باشد. تنها قطعات سفال و لعابدار مربوط به قرون 9 و 10 در آن مشاهده مي شود. در باور مردم آمده است اين غار زماني آتشگاه بوده ولي طبق آثار موجود هيچ نشاني از دوده يا اثر آتشگاه در آن وجود ندارد.


X