امامزاده اي ميان باغ هاي تهران

امام زاده عينعلي وزينعلي


اين روزها، براي پايتخت نشينان فرصت خوبي است تا سري به گوشه و كنار شهري بزنند كه جز شتاب و ترافيك و عجله از آن خيري نديده اند و دغدغه هاي روزمره شان مجال خوب ديدن آن را از آنها دريغ كرده است. به خصوص كه با تعطيلي نصف و نيمه شهر در نوروز، مي توانيد بدون دغدغه ترافيك و خيابان هاي شلوغ به هر جاي شهر كه دوست داريد سري بزنيد و تهرانگردي با خانواده را تجربه كنيد.


پيشنهاد امروز ما يكي از زيارتگاه هاي تهران است كه در غرب تهران قرار دارد. بقعه امام زادگان عينعلي و زينعلي در جنوب شرقي منطقه پونك كه يكي از زيارتگاه هاي قديمي و شناخته شده تهران است و به دليل قرار گرفتن در ميان باغ هاي قديمي پونك، امكان رفت و آمد وسايل نقليه عمومي تا مقابل بقعه وجود ندارد، ولي زائران مي توانند با پياده شدن در ايستگاه ابتداي خيابان پونه كه به ايستگاه امام زادگان عينعلي و زينعلي شهرت دارد و پيمودن مسيري كوتاه به زيارتگاه برسند.

امام زاده عينعلي وزينعلي

در مورد نسب اين دو برادر نظريات مختلفي وجود دارد. طبق متن زيارت نامه موجود، امام زادگان دفن شده در بقعه، فرزندان امام چهارم، امام زين العابدين (عليه السلام) هستند. در متن اين زيارتنامه آمده است: «السلام عليكما يا قدوتي سادات النبوي يا زبدتي ذريات العلوي يا سيدي عين علي و يا زين علي يا ابني علي ابن الحسين يا بني رسول الله الثقلين.»

عده اي معتقدند كه اين دو برادر هنگام شهادت هفت ساله و سيزده ساله بوده اند كه در زمان امام رضا (عليه السلام) به اتفاق  هارون الرشيد به ايران آمدند و پس از ورود آنها به ايران، مأموران دستگاه حكومتي كه قصد قتل عام سادات و فرزندان آنها را داشتند، در مسير مشهد راه را بر آنها بستند و در نتيجه متفرق شدند.

اين دو برادر نيز به قريه پونك آمدند و در همين محل توسط ميرابي به نام علي عمران به شهادت رسيدند. بنابر گفته بلاغي، لقب مدفونين در بقعه عون بن علي و زيدبن علي است كه در زبان عوام به عينعلي و زينعلي تبديل شده است.

امام زاده عينعلي وزينعلي

بناي تاريخي

امامزاده عينعلي و زينعلي يكي از مكان هاي تاريخي تهران هم به شمار مي رود كه بناي آن به دوران فتحعلي شاه قاجار نسبت داده مي شود. اين بنا از بيرون هشت ضلعي و از داخل مربع شكل و به طول و عرض چهار متر بوده است. اما در زمان ناصرالدين شاه، يك ايوان در سمت شرق بقعه و مسجد كوچكي در، غرب آن اضافه شده و بقعه به شكل امروزي درآمده است.

امامزاده فضاي سرسبزي دارد كه خيلي وقت ها خانواده زائران براي خستگي در كردن به باغ هاي اطراف آن پناه مي برند.

براي رسيدن به اين بقعه بايد سري به ميدان پونك، بزرگراه اشرفي اصفهاني، بلوار پونه يك، خيابان پونه سه بزنيد. در واقع اگر از جنوب به شمال حركت كنيد، امامزاده در سمت راست بزرگراه اشرفي اصفهاني قرار دارد.


X