خانه هاي قديمي تهران


گوشه به گوشه تهران را كه بگرديد، خانه هاي قديمي و نامداري را مي بينيد كه در كوچه هاي قديمي شهر جا خوش كرده اند و تماشاي آن ها شما را به تاريخ هنر و معماري ايران مي برد. خانه هايي براي چند ساعت چرخ زدن در تاريخ كشور و سفر به دوران اجدادي!


خانه هاي قديمي تهران

خانه قوام السلطنه

اين خانه در خيابان امام خميني (ره)، خيابان 30 تير قرار دارد كه در حدود سال 1297 ه . ق به دستور احمد قوام ساخته شده است. در ابتدا به عنوان منزل مسكوني او مورد استفاده قرار مي گرفت، ولي بعدها به سفارت مصر اختصاص داده شد. طرح بنا عمارتي كوشكي است كه در آن پلكان سراسري محور طرح بوده و اتاق ها در اطراف محور چيده شده اند. در سال 1355 ه . ش فضاي داخلي اين بنا به موزه آبگينه و سفال هاي ايراني اختصاص داده شد.

 

خانه اعلم السلطنه

خانه اعلم السلطنه در خيابان حافظ، بن بست ايرانيان و در ضلع شمال غربي ساختمان بورس اوراق بهادار قرار دارد. ساخت بنا به دوره مظفرالدين شاه قاجار مي رسد كه حدود صد سال قبل اعلم السلطنه مالك آن شده است. نماي ساختمان نشان مي دهد كه سبك بنا آميزه اي از سبك معماري ايراني و غربي است. عمده تزئينات بنا، تزئينات آجري بوده كه بيشتر در نماسازي ديده مي شود. اين بنا در حال حاضر مركز آموزش جهاد سازندگي است و چندين بار مورد مرمت قرار گرفته است.

 

خانه شقاقي

اين بنا در شمالي ترين بخش منطقه 12 شهرداري تهران، در بخش شمالي خيابان شهيد تقوي حد فاصل خيابان فردوسي و لاله زار قرار دارد. اين خانه را اغلب با عنوان خانه كوشك مي شناسند. بنا شامل زيرزمين، همكف، طبقه اول و كلاه فرنگي است كه به صورت مورب در ميان زميني به ابعاد 33× 49 متر ايجاد شده است.

خانه هاي قديمي تهران

خانه اتحاديه

خانه امين السلطان معروف به خانه اتحاديه مانند ديگر خانه باغ هاي دوره قاجار داراي اندروني و بيروني است كه براي آن از دو جهت درهاي ورودي و خروجي در نظر گرفته اند. بخش اصلي اين خانه متعلق به دوره ناصري است كه در طي زمان بناهايي به آن اضافه يا كم شده است. امروزه يكي از بناهاي چندگانه كه در شمال غربي مجموعه قرار دارد مربوط به دوره قاجاريه است، ولي بقيه در دوره هاي بعد ساخته شده اند.

 

خانه مشيرالدوله

خانه هاي قديمي تهران

اين بنا در خيابان لاله زار، بين خيابان جمهوري و خيابان منوچهري قرار گرفته و در اصل متعلق به حسن پيرنيا بوده است. از خصوصيات اين بنا گچبري و كاشيكاري همراه با كاشي هاي منقوش به تصاوير شخصيت هاي اساطيري و تاريخي مي باشد كه همين خصوصيات باعث شده خانه پيرنيا يكي از خانه هاي شكيل تاريخي تهران به شمار رود. اين خانه داراي دو طبقه و يك زيرزمين مي باشد كه در مقابل آن حياط به نسبت بزرگي طراحي شده كه با درختان متعدد و آب نمايي، چشم نوازي مي كند.

 

خانه فاضل عراقي

خانه هاي قديمي تهران

اين خانه در غرب ميدان فردوسي، كوچه پارس قرار دارد كه موقوفه مرحوم فاضل عراقي است. سازنده و معمار عمارت با ايجاد پيش كرد و فرو رفتگي جزيي در نما، تنوع ايجاد كرده است. بخش مركزي نما با دري تمام شيشه در قسمت همكف و پنجره اي تمام شيشه در طبقه اول، پيش آمده ترين قسمت اين بنا به شمار مي رود. كاشي هاي عمارت بسيار نفيس و بر روي بسياري از آنها تصاوير شاهان و پادشاهان معروف ايران باستان در نهايت زيبايي نقش شده اند.

 

باغ فردوس

اين خانه ارزشمند و تاريخي در بخش شمالي شهر تهران قرار دارد. در داخل اين خانه گچ بري هاي كم نظيري به چشم مي خورد كه در طول زمان بارها مورد مرمت و بازسازي قرار گرفته اند. بنا در دوره قاجار ساخته شده و در ساخت هر يك از اتاقهاي آن يك گروه معمار و هنرمند نقش داشته اند.

خانه هاي قديمي تهران

عمارت مسعوديه

بناي تاريخي عمارت مسعوديه در خيابان اكباتان تهران به دستور ظل السلطان فرزند ناصرالدين شاه همزمان با كاخ گلستان احداث شد. آنچه امروزه از اين باغ و عمارت باقي مانده زميني به مساحت حدود دو هكتار در نيمه غربي مجموعه اي قديمي است. اين بنا داراي تالار سلام، ديوان خانه، حوضخانه، عمارت سردر، عمارت مشيريه و عمارت سيد جوادي است.

 

خانه امام جمعه

خانه هاي قديمي تهران

در بافت قديمي خيابان تهران و در خيابان ناصرخسرو، خانه معروف امام جمعه قرار دارد. اين بنا متعلق به يكي از امامان جمعه دوره قاجاريه تهران بوده و زمان ساخت آن به احتمال زياد بين سالهاي 1280 تا 1300 ه. ق است. مدخل ورودي بنا توسط راهرو باريكي به حياط به نسبت بزرگي متصل مي شود. وسط حياط حوص سنگي به شكل مستطيل قرار گرفته و در دو طرف آن دو ستون سنگي ديده مي شود كه بر روي سر ستون ها، مجسمه هايي به شكل انسان با پوشش دوران قاجار نصب شده است.

 

خانه اميربهادر

خانه هاي قديمي تهران

يكي از خانه هاي باارزش و مهم دوره قاجار به شمار مي رود كه متعلق به شادروان حسين پاشاخان معروف به اميربهادر جنگ، وزير دربار و وزير جنگ مظفرالدين شاه قاجار بوده است. مساحت كل اين بنا در حدود 3000 متر مربع مي باشد كه در بخش ساخته شده آن تالار بزرگ آينه كاري شده، زيرزمين آينه كاري شده، تالار بزرگ طبقه بالا، حوضخانه با تزئينات كاشيكاري و اتاقهاي متعدد طراحي و ساخته شده است. اين خانه در حال حاضر در اختيار انجمن مفاخر فرهنگي قرار دارد.

 

 

 


X