يك كوهنوردي نوروزي

سبلان


 

مي گويند ساوالان بهشت آذربايجان ايران است. جايي كه دشت، آبشار، تالاب‌، رودخانه‌، درياچه‌ و گياهان و حيوانات در هماهنگي كاملي با هم، زيباترين طبيعت شمال غرب كشور را فراهم كرده اند. منطقه اي با آب‌هاي معدني سرد و گرم كه اهميتي بيشتر از يك جاذبه طبيعي در ميان مردم منطقه دارند.


 

 حديثي از علامه مجلسي نقل شده است كه در بحار النوار در باب جبال از حضرت محمد (ص)، گفته است: در اين حديث حضرت مي‌فرمايد: سبلان كوهي است كه در آن چشمه‌اي بهشتي جاري است.

اما اين تنها جاذبه سبلان نيست، كوه هزار ساله آذربايجان پيشينه اي تاريخي دارد كه عده اي از مورخان را به اين نتيجه مي رسانده كه زرتشت در اين كوه به دنيا آمده است.

سبلان

قرار گرفتن مرتفع ترين درياچه جهان در قله كوه‌هاي سبلان هم يكي ديگر از جاذبه هاي اين منطقه است كه گردشگران را راهي آتشفشان هميشه برفي سبلان مي كند. اگر اهل كوهنوردي باشيد و سري به ارتفاعات 4811متري سبلان بزنيد، مي توانيد فرم‌هاي زمين شناختي متنوع و خاصي را در اين منطقه ببينيد كه در دره شروان و سنگ عقاب خودنمايي مي كنند.

سبلان

 

از اين گذشته، آويشن سبلان هم با 92 درصد اثر داروئي و آب‌هاي طبيعي و درماني آن فرصت خوبي براي بهره بردن از طبيعت درمانگر اين منطقه را به شما مي دهند.

سبلان

سبلان سرد، هميشه برفي است بنابراين سفر به منطقه در نوروز اين شانس را به شما مي دهد كه يك اسكي بهاري را در پيست هاي خوب اين منطقه تجربه كنيد.

بد نيست بدانيد كه سبلان بعد از دماوند معروف ترين كوه آتشفشاني خاموش ايران است كه بر اثر فعاليت هاي آتشفشاني، مخروط قله آن شكل گرفته و در دهانه مخروطي آتشفشان، درياچه اي بسيار زيبا به وجود آورده است. درياچه اي كه به دليل سرماي هوا هميشه آن را پوشيده از برف و يخ خواهيد ديد.

سبلان

اين درياچه بيضي شكل حدود 180 متر طول و 80 متر عرض دارد و درجه حرارت آب آن حتي در ماه هاي گرم هم در حد صفر است. به عبارت ديگر، درياچه سبلان تنها در ماه هاي تير، مرداد و شهريور باز است و آب آن از آبراهه خروجي چند متري به طرف ورودي شرقي جاري مي شود و بعد در زمين فرو مي رود.

بنابراين براي آن كه اين درياچه سبزرنگ و سخت تنان آن را در روزهاي غيريخي اش ببينيد، بايد در مرداد ماه سفري به سبلان داشته باشيد.

سبلان

جالب است بدانيد كه سبلان اولين منظر طبيعي و فرهنگي كشور است. يعني ارتباط متقابل و موثري بين مردم و اين منطقه در دراز مدت است وجود داشته و منجر به برون دادهاي فرهنگي و ميراث ملموس و ناملموس در اين منطقه شده است.


سه شنبه نوزدهم 7 1390
X